OBS: Du er nu offline

De seks krav

De seks krav til forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspensionen

66 faglige- og sociale organisationer står bag nedenstående forslag om ændring af reformen fra 2013. Vi mener, at disse forslag vil sikre større retssikkerhed, hurtigere afklaring og værdig behandling af syge og svage i vores samfund. Vi appellerer til, at Folketinget og forligskredsen lader forslagene og deres faglige baggrundsviden indgå i såvel evalueringen som efterfølgende lovgivning. 

Vi håber, at enigheden på tværs af fagbevægelsen om ændringer af fleksjob og førtidspension - sammen med alle de ærgerlige historier i medierne - signalerer, at der er et presserende behov for at ændre lovgivningen. 

Der er brug for et opgør med den mistillid, som personer med nedsat arbejdsevne alt for ofte mødes af, når de omfattes af reglerne for fleksjob eller førtidspension. Fleksjobbere skal nemmere kunne få et fleksjob på deres tidligere arbejdsplads, og retssikkerhed for de, der har kraftigt nedsat eller slet ingen arbejdsevne, skal forbedres.

  • Er arbejdsevnen nedsat til syv timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav. 
  • Ressourceforløb skal have en maksimal samlet periode på fem år. Hvis kommunen ikke har kunnet afklare borgeren inden for fem år, skal borgeren have et retskrav til at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. 
  • Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.
  • Adgangen til fastholdelsesfleksjob skal lettes - herunder skal kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår afskaffes. 
  • Ressourceforløbsydelsen skal være på sygedagpengeniveau, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne. 
  • Ved ansættelse i fleksjob skal løn- og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden efter de kollektive overenskomster, på et sammenlignelig ansættelsesområde.