OBS: Du er nu offline

Om VærdigReform

Behov for at ændre bestemmelserne om fleksjob- og førtidspension

Det er seks år siden, at reformen for førtidspension og fleksjob trådte i kraft. Intentionerne med reformen var gode, men det har mange steder knebet med implementeringen, hvorfor diverse projekter og præciserende skrivelser efterfølgende er blevet sat i søen. Men det har ikke været tilstrækkeligt. 

Loven trænger til at blive præciseret, blandt andet fordi der er mulighed for alt for stor kommunal variation i, hvordan loven skal tolkes. Dertil kommer, at Ankestyrelsen har anlagt en meget stram fortolkning af lovteksten, som ikke kommer borgeren til gode, og som ikke sikrer borgerens retssikkerhed. 

Mange borgere oplever en decideret uværdig behandling og mistro, som ofte er med til at gøre dem mere syge, og nogle oplever en social deroute. Alt dette er med til at undergrave folks oplevelse af et velfærdssamfund med et sikkerhedsnet, der griber borgere i fald. 

Det kan vi ikke være bekendt. Det kan kun gå for langsomt med at få rettet op på disse alvorlige skampletter. Problemerne er alt for alvorlige til, at småjusteringer er nok. I takt med at kommunernes muligheder for at stille krav, sanktionere med videre er steget, er borgernes rettigheder skrumpet.

Derfor er 65 organisationer, der alle oplever hvordan syge, nedslidte og handicappede slår sig alvorligt på hjælpesystemet, gået sammen om seks forslag til at forbedre reformen.

Her kan du downloade og læse mere i casesamlingen med historier fra den virkelige verden.