OBS: Du er nu offline

LO’s Socialpolitiske statusmøde 26. januar

De senere års reformer af socialområdet har øget risikoen for at gå fra at være ansat til at være socialt udsat i betænkelig grad. Mødet sætter især fokus på hvordan førtidspensions- og fleksjobreformerne kan fungere bedre. Læs mere nedenfor.
LO