OBS: Du er nu offline

Få nu ændret reglerne i de uværdige reformer af førtidspension og fleksjob

Lovændringer er nødvendige, hvis vi skal sikre syge og ulykkesramte en værdig behandling. Vores kolleger, der har nedsat arbejdsevne, skal have bedre muligheder for at fortsætte på arbejdsmarkedet i et fastholdelsesfleksjob. Og de, der næsten ingen arbejdsevne har, skal have fred
Foertidspension

Endeløse ressourceforløb, langsommelig sagsbehandling og manglende værdighed.

Da 63 organisationer i efteråret 2017 gik sammen i alliancen Værdig Reform, var det kulminationen på mere end fire års frustrationer og kampe for de mange borgere, der med reformen af førtidspension og fleksjob fik forringet deres situation markant.

Talløse eksempler på mennesker, der er ramt af sygdom eller ulykke, har været fremme i medierne, siden loven trådte i kraft. Mennesker, der skal igennem det ene afklaringsforløb efter det andet, sendes i praktik uden jobperspektiv og bliver modregnet for de forsikringer, de selv har indbetalt til. Mennesker, der oplever, at systemet mistænkeliggør dem og deres situation.

Med Værdig Reform blev der skabt en stærk alliance, der havde stemme til at råbe politikerne op og vise dem, hvor der er behov for ændringer i reglerne om førtidspension og fleksjob. I det seneste år er der blevet holdt samråd, dialogmøder og høringer, ligesom medierne fortsat dækker situationen for den gruppe af borgere, der rammes af reformerne.

Vi har hørt politikere fra højre til venstre tilkendegive, at de er indstillede på at ændre i loven. Men der er ikke brug for flere ord. Der er brug for handling.

Lovændringer er nødvendige, hvis vi skal sikre syge og ulykkesramte en værdig behandling. Vores kolleger, der har nedsat arbejdsevne, skal have bedre muligheder for at fortsætte på arbejdsmarkedet i et fastholdelsesfleksjob. Og de, der næsten ingen arbejdsevne har, skal have fred.

Der er brug for langt større ændringer i lovgivningen. Det er nu, der skal løsninger på bordet, så alle bliver behandlet retfærdigt og værdigt.