OBS: Du er nu offline

Organisation nr 64 - Den Boligsociale Fond

Foreningen Den Boligsociale Fond har tilsluttet sig VærdigReform
DBFDen Boligsociale Fond er en landsdækken frivillig social forening, hvis formål er ” at forbedre forholdene for mennesker med særlige problemer (sindslidende, rusmiddelmisbrugere, hjemløse, marginaliserede unge m.v.), som har vanskeligt ved at klare sig i samfundet uden bistand fra andre. Foreningens indsats skal altid være i overensstemmelse med målgruppens behov, og skal være baseret på et socialt og humanistisk grundlag.”