OBS: Du er nu offline

Bredt flertal i Folketinget præciserer regler om førtidspension og ressourceforløb

Lovændring om ressourceforløb vedtaget - Beskæftigelsesministeriet pressemeddelelse
Christiansborg_indgang_til_Folketinget_2009

 Beskæftigelsesministeret har udsendt denne pressemeddelelse d. 24/5/2018:

"Syge borgere skal kun i ressourceforløb, hvis det giver mening. Det er et bredt flertal i Folketinget enige om og har torsdag vedtaget et lovforslag, der præciserer reglerne om førtidspension og ressourceforløb.

Med de nye regler er det præciseret, at kommunerne i nogle tilfælde godt kan give borgere en førtidspension, uden at borgerne først har været i ressourceforløb. Det er også gjort klart, at det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunerne kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgerne kan udvikle arbejdsevnen.

Flere kommuner har netop været i tvivl om, hvilke krav der skal opfyldes, for at kommunerne kan tilkende borgere en førtidspension. Det fremgik af en evaluering, der kom tidligere på året, og som danner baggrund for lovforslaget.

[...]

Lovforslaget er et vigtigt skridt til at sikre, at reformen af førtidspension og fleksjob fungerer efter hensigten. Men arbejdet stopper ikke her. Den samlede evaluering af hele reformområdet peger på flere udfordringer, og jeg vurderer, at der er behov for yderligere ændringer. Det handler først og fremmest om ressourceforløbene, hvor kommunerne ikke er gode nok til at give borgerne en indsats.

Beskæftigelsesministeren har indkaldt 19 centrale organisationer på området til et dialogmøde den 12. juni om den samlede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob. Dernæst indkaldes forligskredsen til videre drøftelser og efterfølgende forhandlinger."

Læs hele pressemeddelelsen her.

Samarbejdet VærdigReform, som er repræsenteret stærkt i de 19 organisationer som ministeren har indkaldt til mødet d. 12. juni, vil fortsat følge og påvirke den politiske proces for yderligere lovændringer.